Samenwerking Start | Contactadres

De Organisatie
Het kennisplatform
Onderwijs & ICT dag
Samenwerking
Suggesties

 

 

Samenwerkingsovereenkomsten


 Ziggo

In de onderwijsvisie van Isomode staat heel duidelijk dat scholen voor goed onderwijs een sterke stabiele internetverbinding nodig. Steeds meer webbased toepassingen hebben de intrede gedaan in het onderwijsprogramma als onmisbare leertool. De afgelopen drie jaar hebben Ziggo en Isomode-projectleiding daar regelmatig contact over om de performance alsmaar te verbeteren. De keuze van Ziggo was eigenlijk geen keuze omdat zij nagenoeg de enige leverancier zijn in het Isomode gebied. Welk pakketkeuze bepaalt het bestuur/school zelf. Voor alle Isomode aangesloten scholen geldt een sterk verbeterde SLA t.o.v. de standaard SLA. Zo hebben we een 0900 klachtennummer en één verantwoordelijke binnen de storingsdienst die de klacht oppakt.


Nationaalmediapaspoort.nl

Het Nationaal Media Paspoort kwam tot stand in samenwerking met de uitvoeringspartner Isomode, die continu input vanuit de praktijk levert voor de inhoudelijke opzet en de mogelijke verbeteringen van het materiaal. 

Zij werken met hun scholen actief mee aan de wetenschappelijke monitor van het Nationaal Media Paspoort.  

'Gezien onderstaande en de jarenlange ervaring in het basisonderwijs heeft Isomode zich aangemeld als uitvoerend partner voor het Nationaal Media Paspoort programma. In het schooljaar 2016-2017 is de ontwikkeling en de uitrol van de ontwikkelde doorgaande leerlijn onderwerp van overleg en bespreking zijn in de eigen werkbijeenkomsten. In het voorgaande schooljaar hebben vanaf medio oktober 2015 de eerste scholen van het Isomode-netwerk een pilot uitgevoerd. Via feedback bijeenkomsten wil de Isomode-organisatie graag een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van dit product in 2016-2017. Simpel omdat deze tijd, de kinderen en allerlei andere ontwikkeling vragen om aandacht voor het goed, veilig en efficiënt gebruik van de huidige media.'


 Mediavaardigheid.nl 

In opdracht van de stuurgroep heeft het kennisplatform een online tool laten ontwikkelen om de vaardigheid van leerkrachten snel in kaart te brengen. De “uitslag” zal dan onderwerp van gesprek zijn tijdens de gesprekscyclus van de leerkracht met zijn directie.  Samen met de ontwikkelaar is het concept klaar. Na een eerste uitgebreide pilot bij Stichting Boom zal vanaf september 2016 de daadwerkelijke uitrol naar de belangstellende besturen plaatsvinden.

 

 

 


Edux, Ulvenhout

 

 

Tegen vergoeding van lunchkosten maakt Isomode gebruik van de vergaderfaciliteiten op de locatie van Edux. Verdere vorm van samenwerking wordt doorontwikkeld.

 


Start | De Organisatie | Het kennisplatform | Onderwijs & ICT dag | Samenwerking | Suggesties

Vragen of problemen in verband met deze website kunnen worden gericht aan info@isomode.nl.
Copyright © 2017 Isomode. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: maandag 09 oktober 2017.