Beleid maken is één, bewustwording is twee

15 maart 2018
Op 14 maart 2018 vond de jaarlijkse Isomode Onderwijs en ICT-dag plaats. Het thema was een belangrijk bespreekpunt tijdens deze dag.
De meeste besturen zijn al een tijdje geleden begonnen met het maken van een beleid op IBP, aangepast aan de norm van de nieuwe wet AVG, welke in gaat op 25 mei 2018. Binnen Isomode hebben diverse besturen hun beleidsstukken met elkaar gedeeld, zodat uiteindelijk een sterk beleid voor alle besturen mogelijk gemaakt wordt met behulp van 'critical friends'.

Nu komt de volgende, minstens zo belangrijke, fase; de bewustwording. Voordat de nieuwe 'privacywet' officieel van kracht is, heb je als bestuur de taak om scholen, medewerkers, ouders en stakeholders bewust te maken van de keuzes die je in het kader van deze wet maakt en hoe je situationeel met dit beleid omspringt. Dit kan middels bijeenkomsten, bijvoorbeeld tijdens teamvergaderingen. Als bestuur kun je scholen ontzorgen door een gestandaardiseerde presentatie te maken die verzorgd wordt op alle scholen. Wanneer de directies goed geinformeerd zijn, kunnen zij hier uiteraard een rol in spelen.
Terug
Print