IBP (Privacy)

Wat wij voor besturen doen in het kader van de AVG

Binnen Isomode is het onderwerp IBP (InformatieBeveiliging en Privacy) structureel onderwerp van gesprek. Alle deelnemende besturen hebben dezelfde uitdaging om in het kader van de wetgeving AVG, ingaande op 25 mei 2018, een goed IBP-beleid te hebben en hierover goede afspraken te maken met de medewerkers van het bestuur. Isomode ziet het dan ook als een kans én een opdracht om hierin te kijken waar we elkaar kunnen versterken en helpen, zodat niet alle besturen op hetzelfde moment hetzelfde wiel uitvinden.
Tijdens de onderwijs en ICT dag op 14 maart 2018 vond in de ochtend een managementsessie plaats voor directeuren, bestuurders en ict-coördinatoren. Zo'n 40 betrokkenen waren naar Etten-Leur gekomen om zich door gastspreker Job Vos, jurist en specialist op het gebied van dit onderwerp, te laten bijpraten. Daarbij werd opnieuw bevestigd dat privacy meer dan ooit een onderwerp is wat de aandacht heeft op de scholen en de schoolbesturen. Gelukkig ook in West Brabant.
 
Links in beeld vindt u een checklist 'Waar moet ik aan denken bij IBP', geschreven voor het basisonderwijs en voor iedereen te begrijpen. Ook kunt u met het vragenformulier een vraag stellen aan de mensen die zich hier binnen Isomode mee bezig houden. Dit formulier kunt u ook gebruiken voor suggesties die Isomode binnen dit thema gezamenlijk zou kunnen oppakken. De knop 'Nieuws' wordt regelmatig aangevuld met berichten over actualiteiten en ontwikkelingen binnen dit thema.
Terug
Print