Samenwerking

Onze samenwerkingspartners
Nationaalmediapaspoort.nl
Het Nationaal Media Paspoort kwam tot stand in samenwerking met de uitvoeringspartner Isomode, die continu input vanuit de praktijk levert voor de inhoudelijke opzet en de mogelijke verbeteringen van het materiaal. 
bezoek hun website
Zij werken met hun scholen actief mee aan de wetenschappelijke monitor van het Nationaal Media Paspoort.  
'Gezien onderstaande en de jarenlange ervaring in het basisonderwijs heeft Isomode zich aangemeld als uitvoerend partner voor het Nationaal Media Paspoort programma. In het schooljaar 2016-2017 is de ontwikkeling en de uitrol van de ontwikkelde doorgaande leerlijn onderwerp van overleg en bespreking zijn in de eigen werkbijeenkomsten. In het voorgaande schooljaar hebben vanaf medio oktober 2015 de eerste scholen van het Isomode-netwerk een pilot uitgevoerd. Via feedback bijeenkomsten wil de Isomode-organisatie graag een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van dit product in 2016-2017. Simpel omdat deze tijd, de kinderen en allerlei andere ontwikkeling vragen om aandacht voor het goed, veilig en efficiënt gebruik van de huidige media.'

  bezoek hun website

BasisOnline is samenwerkingspartner van ISOMODE

BasisOnline is al vele jaren een serieuze partner voor meer dan 950 basisscholen en bijna 100 bovenschoolse organisaties in heel Nederland. Met onze Ouderportaal & app en Responsive schoolwebsites hebben wij ons in ruim 12 jaar inmiddels ruimschoots bewezen als dé specialist voor alle online communicatie binnen basisscholen en stichtingen.
 
Edux, Ulvenhout
 
bezoek hun website
 
Tegen vergoeding van lunchkosten maakt Isomode gebruik van de vergaderfaciliteiten op de locatie van Edux. Verdere vorm van samenwerking wordt doorontwikkeld.

 bezoek hun website
In de onderwijsvisie van Isomode staat heel duidelijk dat scholen voor goed onderwijs een sterke stabiele internetverbinding nodig. Steeds meer webbased toepassingen hebben de intrede gedaan in het onderwijsprogramma als onmisbare leertool. De afgelopen drie jaar hebben Ziggo en Isomode-projectleiding daar regelmatig contact over om de performance alsmaar te verbeteren. De keuze van Ziggo was eigenlijk geen keuze omdat zij nagenoeg de enige leverancier zijn in het Isomode gebied. Welk pakketkeuze bepaalt het bestuur/school zelf. Voor alle Isomode aangesloten scholen geldt een sterk verbeterde SLA t.o.v. de standaard SLA. Zo hebben we een 0900 klachtennummer en één verantwoordelijke binnen de storingsdienst die de klacht oppakt.

 
Terug
Print